Luật này do Quốc hội ban hành quy định về chế độ hôn nhân và gia đình. Đây cũng là nền tảng cho việc thực hiện các thủ tục liên quan đến kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, ly hôn và cấp dưỡng.

Luật Hôn nhân và Gia đình

Bất kỳ cặp vợ chồng nào đang cân nhắc tới việc kết hôn hoặc ly hôn, đặt biệt là luật ly hôn đều phải tham khảo văn bản này với rất nhiều quy định về quyền nuôi con, phân chia tài sản sau ly hôn…

Luật Hôn nhân Gia đình 2014

Mới đây nhất, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đã được Quốc hội thông qua, thay thế hoàn toàn Luật năm 2000 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015. Bạn có thể cập nhật những nội dung mới của luật trong bài viết này.

[widgets_on_pages id=”Widgets on Pages: Luật hôn nhân”]